Rectificatie

Rectificatie editie 8-2019 DNG op het artikel Natuurontwikkeling. Oude dakpan- en steenfabrieken, door Thijs Abbenhuis.

Zie hoofdstuk Dakpannen- en kleiwarenfabriek: ‘De Valk’ in Echt en het natuurgebied de Doort pagina: 287

Het fabrieksgebouw is niet afgebroken. Het voorste deel langs de Aasterbergerweg is een Monument en staat er nog steeds.

In 2016 is de Middelsgraaf veranderd in een meanderende beek en zijn de stuwen verdwenen.

Waarschijnlijk mede hierdoor stond de beek in de afgelopen twee hete zomers droog.

met de gewone Wespendief ( typefout ) moet zijn: De brede Wespenorchis – Epipactis helleborine

Els Henrichs, Echt