Van de bestuurstafel

1 januari 2021: het abonnementsgeld van De Natuurgids wordt aangepast

We hebben de prijs van het abonnement op De Natuurgids vele jaren kunnen handhaven, maar thans zijn we vanwege de
stijgende kosten genoodzaakt deze bedragen aan te passen.
Thans betaalt U € 18,50 abonneekosten, per jaar voor 8 edities van De Natuurgids, inclusief verzendkosten.

Een buitenlands abonnement kost € 30,50 inclusief verzendkosten.
IVN-leden genieten een extra korting en betalen via hun afdeling € 15,50 per jaar, inclusief verzendkosten.

Het ‘normale‘ abonneegeld wordt verhoogd met € 0,50 en gebracht op € 19,00 voor een jaarabonnement.
Een buitenlandsabonnement kost dan € 31,00 inclusief verzendkosten.

Het IVN-abonnement wordt verhoogd met € 1,50 en gebracht op € 17,00, ook weer inclusief verzendkosten.
Deze verhogingen gaan in per 1 januari 2021. 

We vragen U en de besturen van de IVN-verenigingen hiermee rekening te houden.