Dagwandelingen/ Dagactiviteiten / Avondprogramma

augustus/september 2023

De wandelingen georganiseerd door afdelingen van de vereniging voor Natuur- en Milieueducatie
IVN District Limburg, zijn bedoeld om U wegwijs te maken in de natuur van het mooie Limburgse en
Euregionale landschap. De wandelingen staan onder leiding van ervaren natuurgidsen. Deelname is
voor iedereen vrij en in principe kosteloos; men hoeft geen lid te zijn van de organiserende afdelingen.
Deelname aan activiteiten / wandelingen geschiedt op eigen risico. De middagwandelingen duren 2 à 3
uur, de dagwandelingen 5 à 6 uur. Ze gaan door, onder alle weersomstandigheden. Meer informatie over de
activiteiten van de IVN-afdelingen vindt U op de website van de desbetreffende afdeling. P = parkeerplaats.
 

Dagwandelingen 

Zondag 20 augustus
IVN Oude Landgraaf Wandeling Windraak. Start 10.00 uur vanaf de P. bij Windraak 3.

Begeleiders: Jos en Fon.

Zondag 10 september
IVN Stein Wandeling thema natuurcultuur-historie in Urmond.
Start: 10.00 uur vanaf de P. aan de Sint Maartenstraat 1 Urmond. Einde: ca. 12.30 uur.

Zondag 17 september
IVN De Steilrand Dagwandeling In 2 etappes van 5 km gaan we op pad langs Maas en Swalm en door het
Beesels Broek. o.l.v. Maan Litjens.

Start 9.30 uur vanaf de Picknickplek hoek Vissersweg, Wieler 6071 PD Swalmen.

 

Overige dagactiviteiten

Zaterdag 12 augustus
IVN Heerlen Excursie-kroetwusjwandeling in samenwerking met St. Josephparochie en Missionair Overleg Parkstad,
begeleidt IVN Heerlen deze jaarlijkse kroetwusj wandeling.
2 graansoorten, 2 geneeskrachtige kruiden en onwerende kruiden worden verzameld en daarna gezegend bij de
boskapel in Imstenrade. Aanvang 11.00
 
Zaterdag 16 september
IVN Kerkrade World Cleanup Day Kerkrade. We gaan – met aandacht voor de toekomst – de prachtige Anstelvallei en de Kerkraadse bossen met vele vrijwilligers opruimen. Einde rond 14.00 uur. Start: 09.00 uur bij de kasteeltuin van Kasteel Erenstein.
 
Zamsdieg 16 tseptember
Sjpatseerjank durch Kirchroa vuur Kirchroa jeet Plat. Hu is i Kirchroa alles in ’t Plat, óch dizze sjpatseerjank.
Vier bejinne an ’t Kloeëster va Rolduc Aavank: 10.00 oer P. Abdij Rolduc. Teëje 14.00 oer is ’t jedoa.
Laitoeng: Olaf Op den Kamp van IVN Kirchroa (jevelles aamelde uvver: ivn.kerkrade@gmail.com).
 
Zondag 24 september
IVN Born- Land van Swentibold Fietstocht : Thema: Kerken en kastelen in de regio.
Start: 09. 00 uur vanaf De Gaard. Info: Cas van Heugten 06 5135 6231
 

Avondprogramma

Vrijdag 25 augustus
IVN Heerlen Lezing over de in Limburg voorkomende vleermuizen.
Aanvang 19.30 uur in het Ivn-home, Gallusstraat 1 Heerlen. Aanmelden via ivnheerlen@gmail.com
Zaterdag 26 augustus
IVN Heerlen. Excursie nacht van de vleermuis. Hulpmiddelen: batdetector.
Met uitleg over het leven van de vleermuis.
Start: IVN home, Gallusstraat 1 Heerlen. Aanmelden via ivnheerlen@gmail.com
 
Donderdag 7 septemberI
IVN Born-Land van Swentibold Lezing over de Das door Joost Geraets.
Na de pauze een lezing over de Egel door Marieke van den Ende. Aanvang 19.30 uur.
Locatie: Podiumkerkje, Heilig Kruisstraat 30 Grevenbicht. (parkeren op de Markt van Grevenbicht).
 
Zaterdag 16 september
IVN Born-Land van Swentibold Waarnemen van nachtvlinders o.l.v. Ernest van Asseldonk.
Aanvang 19.30 uur. Locatie achter IVN home “Bron 6”, langs IVN paedje .
Parkeren: P -plaats Dierenbescherming Limburg Langereweg 9, Born
 
Minicursus korstmossen

IVN Westelijke Mijnstreek organiseert een mini-cursus korstmossen voor geïnteresseerden binnen de regio, die weinig tot geen kennis hebben van deze organismen.  

Na de theoretische inleiding van docent Hub Bonten duiken we met behulp van binoculaire of gewone microscoop verder in de fascinerende wereld van korstmossen. 

De twee veldlessen zijn in een stedelijke en een natuurlijke omgeving.  

 

Programma: 

  • Donderdag, 26 oktober, 19.30 – 22.00 uur, IVN lokaal Beekdaelen-Schinnen (Burgemeester Pijlstraat 1D, Schinnen), binnen les 
  • Zaterdag, 28 oktober, 09.30 – 12.00 uur Stadswallen Sittard (buiten les) 
  • Zaterdag, 11 november, 09.30 – 12.00 uur, Teverenerheide, gemeente Geilenkirchen Duitsland (buiten les) 

 

Kosten: IVN leden € 12,50, niet leden € 15,00 (incl. loepje, zoekkaart en koffie/thee tijdens de theorieles) 

Aanmelden vóór 15 oktober via mail:  marly.harrie@gmail.com  

Na betaling, uiterlijk 20 oktober, op NL64 Rabo 0108 3949 48  IVN Land van Swentibold onder vermelding van “mini-cursus Korstmossen” ontvang je een bevestiging van deelname via e-mail. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.