Inhoud van het laatste nummer, nr.3-2024


Poëzie

 

Een nieuwe lente

 

Een nieuwe lente toont zich
in met speenkruid bedekte bermen
een waas van ontluikend groen
aan struiken en bomen

 

Hemelsblauw streelt de daken
van de huizen, lokt bijen en vlinders
naar bloesem, kinderen naar buiten

 

Een nieuw geluid laat zich horen
in het gezang van nestelende vogels
het fluisteren van verliefde paartjes
onstuimig kloppende harten
ondergedompeld in blozend avondrood

 

Ondertussen hoor ik het gebulder
van kanonnen, het geloei van sirenes
ruik ik de verschroeide geur van door
bommen verwoeste huizen, zie ik
beelden van doden en gewonden
elders in de wereld

 

Toch blijf ik telkens weer hopen
op een nieuwe lente en een nieuw geluid

 

gedicht en kunstschilderij van Marij van Aken, Klimmen

Een nieuwe lente, een nieuw geluid zo schreef Herman Gorter reeds lang voor mij

Es de aert kos kalle

 

Oude versterkingen (2) – Klimmen

Hary van Aken, Klimmen

 

In deze serie over oude versterkingen, volgen we de Via Belgica vanuit het Voerendaalse Geleendal via de heuvel van Klimmen naar het Valkenburgse Geuldal.

Naast de Romeinse wachttorens van Ten Hove, de kerk van Klimmen? en de Goudsberg (Walem/Valkenburg) bevonden zich ook kastelen en hoven langs die route. Dergelijke hoven waren soms nog ouder dan de kastelen en zullen zeker versterkt zijn geweest. Dat geldt voor de hoven Terveurt, Kaardenbeek en Klimmenderhof.

Alle objecten waren rechtstreeks of via een toegangsweg verbonden met de Romeinse heerbaan en gelegen nabij een bron.

Kasteel Gen Huuske van de ridders van Retersbeek (19).

Zoogdieren

 

De Rode eekhoorn

Piet Schuttelaar, Stein

 

De Gewone of Rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) komt in vrijwel heel
Nederland voor. Vooral in naald- en gemengde bossen, maar ook in
tuinen en parken. In het Steinerbos, waar ik deze foto maakte, kom
ik hem het hele jaar door regelmatig tegen

Mijn-erfgoed

 

Zichtbare mijngeschiedenis in de Euregio deel 3 slot

Herman Langen, Eygelshoven 

 

In dit laatste deel van “Zichtbare mijngeschiedenis in de Euregio” besteed ik aandacht aan de mijnwerkerswoningen.

Eygelshoven-’t Koelleëve

Solitaire bijen

 

De Klimopbij (Colletes hederae) 
Jo Daemen, Oirsbeek

 

De Klimopbij is een van de soorten die de laatste decennia een opmars noordwaarts maakte. In 2016 bereikten deze zijdebijen de grote rivieren. Hun buitenleven speelt zich af van eind augustus tot eind oktober.

Het hoogtepunt is tijdens de bloei van Klimop (Hedera helix) en enkele andere laatbloeiers, zoals Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) en Wilde marjolein (Origanum vulgare).
Hoewel ze tot de solitaire bijen worden gerekend, blijken Klimopbijen toch verrassend veel “samen” te verrichten. Dat was mooi te zien in september 2023 op een zongerichte dijk van een waterbassin in het Weidepark te Amstenrade.

Solitaire Klimopbijen bij elkaar

Prrrt… prrrt…

Op avontuur in de natuur (6)

 

De Bijeneter

Bert Verton, Scheulder

 

Het is ongetwijfeld één van de meest exotisch gekleurde vogels in Nederland: de Bijeneter. Van oorsprong is het een mediterrane soort die de laatste decennia echter steeds meer in noordelijke richting oprukt. Ook in Limburg worden ze gezien en er zijn zelfs broedgevallen bekend. Zelf zien we deze prachtige vogels meestal in wat zuidelijker gelegen oorden. Niet slechts hun uiterlijk maar zeker ook hun gedrag blijft altijd weer fascinerend.

De Uelenfurt Brücke over de Vichtbach

Voetspoor 345

 

Wandeling langs de randen van de Eifel

Harry Boelen, Maastricht

 

De kop boven dit voetspoor zou doen vermoeden dat deze wandeling geen “echte” Eifelwandeling is.
Niets is echter minder waar. Dit voetspoor langs de randen van de Eifel staat garant voor een prachtige
wandeling vol afwisseling. U maakt kennis met de kruisweg van Rott, het heidegebied Struffelt, de
kalkovens van Walheim en donkere Eifelbossen. De wandeling heeft een lengte van ca. 16 kilometer
maar is in te korten tot ca. 12 kilometer. We starten in het Eifeldorp Venwegen vanaf de parkeerplaats bij
Gasthof Birkenhof gelegen aan de Mulartshüttestrasse 20, 52224 Stolberg (Venwegen). Deze is
momenteel alleen via Rott en niet via Breinig bereikbaar, vanwege langdurige werkzaamheden in
Venwegen.

Korte Tour 225

 

Wandeling tussen Berg aan de Maas en Urmond

Harry Boelen, Maastricht

 

Deze ca. 8 kilometer lange wandeling laat u kennismaken met het gebied tussen Berg a.d. Maas en
Urmond. De wandeling voert u onder andere langs het Julianakanaal en de Maas maar ook door de
oude dorpskern van Oud Urmond met zijn rijke historie. We starten de wandeling in Berg a.d. Maas
vanaf de parkeerplaats bij de veerpont.

Veerpont over de Maas

Natuurgebieden in onze omgeving (90)

 

Nationaal Park de Groote Peel
Olaf Op den Kamp, Morsbach 

 

Op de provinciegrens van Noord-Brabant en Limburg ligt Nationaal Park de Groote Peel. Het is het
restant van een vroeger veel uitgestrekter veengebied dat in de loop van de eeuwen is ontgonnen en
waarvan nog maar een kleine kern over is die omgeven wordt door intensief ontwaterde en gebruikte
agrarische gebieden. Toch kent dit reservaat nog een grote biodiversiteit die zich met name uit in de
vogelwereld.

De Geoorde fuut heeft een opvallend rood oog

Arachnida – spinachtigen

 

Spinnenweetjes (5)
Lex Vlieks, Munstergeleen

 

Deze keer minder woorden , maar meer foto’s. Verschillen en voorbeelden zijn meestal duidelijker op een
foto, dan met honderd woorden.

 

 

Op deze foto ziet u een huiskaardespin (Amanrobius fenestralis) die de eicocon onder losse boomschors legt. Ze bewaakt eerst haar eicocon en daarna
de jongen. Uiteindelijk dient de moederspin als voedsel voor de
jonge spinnetjes (zie aflevering Spinnenweetjes 1).

Vrije vogels

 

Meerkoet en plasticsoep

Piet Schuttelaar, Stein

 

Steeds meer watervogels, zeker ook Meerkoeten (Fulica atra) en Futen (Podiceps cristatus), gebruiken allerlei soorten zwerfvuil in hun nesten.

In een stadsgracht in Delft fotografeerde ik dit door mensenhanden gemaakt drijvend nest, waar de Meerkoet dankbaar gebruik van maakt.

Proza


De schildpad

 

De hemel draagt hij op zijn rug
het taaie schild tegen gevaren
waarop in prachtige patronen
de Schepper hem getekend heeft

 

Tom Becks, Maastricht

Vinkenkooi

Vrije vogels

 

De Vink (Fringilla coelebs)

Rens Pepels, Berg aan de Maas

 

De Vink, ook wel Boekvink en in Vlaanderen Botvink geheten, is in onze streken een standvogel.

De Vink komt in groten getale voor in de tuinen van woonwijken, parken, groenstroken en bossen.

Men schat dat er ongeveer 500.000 broedparen jaarlijks in Nederland hun jongen groot brengen.

In mijn directe woonomgeving komen de laatste zes jaren zichtbaar veel minder Vinken voor dan voorheen.

Wilde flora – Zaadplanten

 

Grassen (2)

Paul Spreuwenberg, Schaesberg

 

De grassen zijn economisch gezien een van de belangrijkste plantenfamilies.
Gedomesticeerde graangewassen zoals Maïs, Tarwe, Rijst, Gerst en Gierst vertegenwoordigen een groot deel van het basisvoedsel voor de mens. Ook het voer voor de veehouderij is grotendeels op granen gebaseerd.

Grassen leveren iets meer dan de helft (51%) van alle voedingsenergie; Rijst levert 20%,
Tarwe levert 20%, Maïs 5,5% en andere granen 6%. Sommige soorten worden gebruikt als gebruiks- en verbruiksartikelen.

Zesrijige gerst in Bingelrade