Inhoud van het laatste nummer

Van de redactie

Piet Schuttelaar, eindredacteur 

 

Het Coronavirus bepaalt op dit moment ons leven, we kunnen niet alles meer doen.Onze besprekingen met betrekking tot het tot stand komen van de volgende editie van De Natuurgids, gebeuren nu digitaal
en op afstand. Voorlopig worden de wandelingen en activiteiten van de diverse IVN-afdelingen niet gepubliceerd.  Ik wijs U tevens nadrukkelijk op de noodzaak om vooraf te informeren bij de betreffende IVN-afdelingen, voor eventueel bezoek aan hun heemtuin c.q. andere activiteiten.Als U dit leest is het rond 1 mei en in de 6 weken die nodig zijn  om het blad de vorm te geven zoals het nu vóór U ligt, kan ik uiteraard geen voorschot nemen op ontwikkelingen. Dat maakt het moeilijk. Toch voelde ik me geroepen om in ons mooie blad

er even bij stil te staan. Blijf sterk, leef gezond, denk aan Uw hygiène, de vitamientjes en besef dat wandelen, buiten in de natuur ( nu misschien even niet in grote groepen ) doorgaans altijd goed voor U is. Het leven is soms hard en een mens heeft er baat bij om sterk te zijn. Ik wens U veel sterkte en alle goeds
mede namen het bestuur en de redactie van De Natuurgids.

Proza

 

De ananas: hemel en aarde
Wiel Hupperets, Maastricht

 

Zoals in eerdere artikelen vermeld, zijn er mensen die met de niet-zichtbare kant van dieren en planten
kunnen communiceren. Een samenvatting van zo’n gesprek, tussen vragensteller en hoger wezen van
de plant, zoals van de ananas, is hier weergegeven.

Es de aert koas kalle

 

De Romeinse villa van Voerendaal

Hary van Aken, Klimmen

 

De bronnen rond de Voerendaalse villa in een breder en religieus perspectief.
De Romeinse villa Ten Hove was op de eerste plaats een landbouwbedrijf gericht op
graanproductie. De situering was afhankelijk van de aanwezigheid van eerste klas landbouwgrond
en de bronnen in de naaste omgeving. Die bronnen en het water in het algemeen wil ik in een
breder perspectief plaatsen met nadere aandacht voor de religieuze betekenis. Water was en is
de bron van alle leven. De Romeinse badcultuur in de villa´s evenals de thermen van Heerlen,
Maastricht en Aken herinneren aan een oude gezondheidscultus.

2019 – 2020: 75 jaar bevrijding Limburg (5)

 

Oorlogsdagboeken
Hans Hermans, Heerlen

 

De schrijfster Leny Lonis sluit haar memorabel dagboek af met de kreet: “En dispergeert niet!” Eigenlijk
was dat de lijfspreuk van Jan Pieterszoon Coen gouverneur-generaal van Nederlands Oost-Indië.
“Dispergeert niet, ontziet uwe vyanden niet, daer en is ter werelt niet dat ons can hinderen… daer can in
Indiën wat groots verricht worden!” De spreuk is nadien populair gebleven, in de protestantse
Nederlanden.

Natuurgebieden in onze omgeving (62)

 

De Schönecker Schweiz

Olaf Op den Kamp, Morsbach

 

De Schönecker Schweiz is een 9 km2 groot natuurreservaat bij het dorp Schönecken, even ten zuiden van Prüm.
Het wordt doorsneden door de dalen van de Schalkenbach en de Altburgerbach, twee zijbeken van de Nims.
De hellingen van deze beekdalen zijn begroeid met een afwisseling van loof- en naaldbossen. Ook liggen er
kalkgraslanden en komen er fraaie rotspartijen en puinhellingen voor. Door de kalkrijke ondergrond zijn er vele
bijzondere planten te vinden. Ook de dierenwereld is meer dan de moeite waard..

Natuurontwikkeling

 

Natuur in herstel: de Geleenbeek

Bernard Bongers, Sittard

 

Een bespreking van het boek:Beleef de natuur in het dal van de Geleenbeek door: Pierre Grooten, Reinier Akkermans, Olaf Op den Kamp & Stef Keulen, een uitgave onder de vlag van Het Natuur Historisch Genootschap in Limburg.

 

Dit boek over de Geleenbeek,  en de natuur in verandering, voorziet in een behoefte. De beschrijving van
de flora en fauna heeft de gemiddelde wandelaar veel te bieden, al zal hij het lijvige boekwerk liever
niet in zijn rugzak meetorsen.

Wilde flora-een belicht Dingetje

 

Onze sparren hebben het moeilijk

Jan van Dingenen, Liempde

 

Helaas gingen mijn artikelen al een paar keer over bomen die het moeilijk hebben in ons land. Denk aan
de iep (een schimmelziekte) en de paardenkastanje (een bacterie én een kevertje). Over de
essentakziekte (ook door een schimmel) en de buxusmot (vlinder) heb ik het nog niet gehad, maar er is
al weer een nieuw patiënt: de spar. Onze sparren worden belaagd door een kevertje: de letterzetter. De
letterzetter is niet nieuw, maar heeft de afgelopen tijd letterlijk het weer mee gehad en dreigt nu ernstig
uit de hand te lopen.

Voetspoor 313

 

Vanuit Ternell naar Kutenhart, Getzbach en Helle

Harry Boelen, Maastricht

 

Deze avontuurlijke wandeling is op te delen in een lange wandeling van ca. 14 kilometer en een korte
wandeling van ca. 9 kilometer. De lange wandeling voert ons eerst over een mooie verharde weg,
stroomopwaarts van het riviertje de Getzbach, naar het natuurgebied Kutenhart. Via een brede grasweg
met mooie uitzichten over de venen van het Kutenhart dalen we later weer af naar de Getzbach. Van
daar lopen de lange en de korte wandeling samen verder. We blijven de Getzbach nu langdurig volgen
over een avontuurlijk pad. We klimmen uit het dal van de Getzbach omhoog om aan de ander kant van
de verkeersweg Eupen – Monschau af te dalen naar het dal van de Helle. Via opnieuw een prachtig
avonturenpad langs de Helle klimmen we uiteindelijk weer uit het dal omhoog om terug te keren op
ons startpunt bij Haus Ternell. De paadjes langs de Helle en de Getzbach zijn bij sneeuwval moeilijk
begaanbaar.

Korte Tour 193

 

Wandeling rondom Montfort

Harry Boelen, Maastricht

 

Deze, geheel vlakke en makkelijke wandeling, met een lengte van ca. 9 kilometer, voert u eerst door
het natuurgebied van het Landgoed Rozendaal. Via veldwegen, die ons door kleine bossages en langs
aspergevelden voeren, bereiken we de Vlootbeek om dan via een mooi wandelpad langs deze Vlootbeek
terug te keren op ons vertrekpunt bij kasteel Montfort. We starten de wandeling vanaf kasteel Montfort
gelegen aan de Huysdijk 4, 6065 AX, Montfort. Naast het kasteel is een ruime parkeerplaats.

Insecten in de tuin

 

Krijg nou de kriebels !
Lei Amkreutz, Sint Geertruid

 

Enigszins aan huis gekluisterd door de Coronaperikelen,
struin ik met extra aandacht door mijn
achtertuin. Leuk om eens oog te hebben voor die
kleine kriebelaars.

 

 

 

 

De pyjamaschildwants

Paddenstoelen

 

Najaar 2019 op de Brunssummerheide
Max Bruinooge, Heerlen

 

Uiteraard waren er nog meer paddenstoelen te vinden op de Brunssummerheide, zeker in het najaar van
2019. Vooral als je vaker en verschillende dagen, zowel diverse routes loopt, als door ‘vaste‘ gebiedjes.
Daarom is deze reeks na “Herfst 2019 op de Brunssummerheide” een beetje een vervolg daarvan, maar het
wil niet zeggen dat het allemaal verse paddestoelen zijn, want er zijn er ook enkele die het hele jaar te zien/
vinden zijn, ook soorten waar ik bewust voor gekozen heb, om daar een aparte verhaal van te maken, bv
zoals de Melkzwammen.
De “Lepista’s “ zijn de zgn. schijnridderzwammen ,lijken als een ridderzwam of trechterzwam, met en droge
hoed ende lamellen uitgebocht tot aflopend, sporen wit of roomwit tot vleeskleurig-roze.

 

.

Natuursprookje voor de kleintjes

 

Sprookje van een bruiloft in het land van sprekende
en muziekmakende planten.

Thijs Abbenhuis, Haelen

 

Het is ruim 200 jaar geleden dat mijn overgrootmoeder dit sprookje vertelde. Ze zat met een dik
sprookjesboek op haar schoot, bij een met hout gestookte kachel. De kinderen hingen met veel
aandacht aan haar lippen, om maar geen woord te missen.

Lezersfoto

 

 

Aäron en Ilse Schuttelaar stuurden vanuit Australië deze prachtige foto van de regenbooglori
-Trichoglossus haematodus. De foto is genomen in de vrije natuur in het kustplaatsje Broulee.